Joguines

Jugar és una de les activitats més significatives de la infància. A partir del joc el nen pren consciència d’ell mateix i del món. Els jocs i les joguines tenen un paper important en el desenvolupament de la personalitat dels nens i les nenes, faciliten el procés de socialització i afavoreixen el desenvolupament afectiu, motor i intel·lectual, i la integració social.

Pares, mares i educadors som responsables de proporcionar als nostres nens i nenes les joguines que necessiten i assegurar-nos que són idònies i segures.