Joguines especials

Existeixen en el mercat joguines especialment dissenyades per a infants amb una discapacitat concreta, però són poques, normalment d’importació i amb un preu bastant distant dels preus de les joguines estàndards. En el moment de decidir-se a escollir una joguina d’aquest tipus, és important assegurar-se que s’adequa a l’interès de l’infant i que li procurarà diverses estones de diversió i entreteniment.

Fem especial menció a les joguines didàctiques d’us escolar, aquestes joguines estan pensades per utilitzar-les a l’escola i per tant és habitual que siguin d’una mida més gran, més resistents i són un bon recurs pels infants amb discapacitats.

A l’igual que en el moment de la compra, de qualsevol joguina, quan comprem una especialment dissenyada per un infant amb discapacitats, cal reflexionar respecte què té, què li agrada i què necessita aquest nen o nena en concret. Aquestes tres preguntes seran un bon punt de partida per a fer una selecció responsable.

En aquesta tasca d’identificació i selecció, la consulta amb el pediatra, l’especialista o els seus mestres és fonamental, ja que ens donaran informacions i orientacions molt valuoses.

D’altra banda cal contar amb la possibilitat de entrar en contacte amb equipaments i institucions que disposen d’aquest tipus de material i d’un servei d’ús de les joguines, inclòs el préstec de les mateixes.
Al mercat es poden trobar joguines especials amb adaptacions estàndards. Moltes d’elles s’adrecen a infants amb discapacitat motora que tenen molt reduït el seu camp d’acció i per tant de joc.

Les adaptacions més usuals consisteixen a fer més manejables joguines amb moviment propi alimentades per piles i/o corrent, afegint-les comandaments a distància i commutadors. D’aquesta manera els infants poden dirigir-les o accionar-les de forma independent.

En aquesta línia, un dels camps on s’han desenvolupat més adaptacions estàndards és en els perifèrics per a l’ús de l’ordinador, ampliant de forma notable les possibilitats d’ús d’aquesta eina de comunicació, amb múltiples aplicacions lúdiques i d’entreteniment.