Dia Internacional del Joc

Des de 1988, a inicitiva de l’Associació Internacional de Ludotoques, es celebra cada 28 de maig el Dia Internacional del Joc. L’objetiu és recordar a tothom que jugar és un dret inqüestionable per a cada infant en totes les etapes de creixement i desenvolupament que experimenta. Es tracta de reinvindicar el joc com una valuosa eina per enfortir els lligams de l’infant amb la societat a la vegada que element indispensable pel descobriment de normes, valors, desenvolupament emocional o tolerància a les frustracions.

Jugar és un impuls que ens empeny des de petits a descobrir, manipular, observar i interpretar el món que ens envolta. Jugant descobrim l’amic, aprenem a relacionar-nos amb els altres, exercitem les nostres habilitats i capacitats i ens aventurem a assumir petits riscos que ens ajuden a créixer i a conèixer el que tenim al nostre voltant. Sense cap dubte, jugar possibilita situacions òptimes per al desenvolupament que influeixen directament en el creixement sa dels nens.

És per aquest motiu que des d’Abacus cooperativa celebrem càlidament l’arribada, un any més, del Dia Internacional del Joc!

Dia Internacional del Joc